Category
Africa, Current offer, Recent acquisitions

Obřadní teslice

Lubové, D. R. Kongo, Afrika, rané až střední 20. století, v. 48 cm

dřevo, železo, měď

Provenience: belgická sbírka, americká sbírka

Lit.: Luba Art and Statecraft: Creating Power in a Central African Kingdom, M. H. Nooter (1991)

Zajímavý prestižní objekt se zdobenou čepelí.

Tyto prestižní předměty vyjadřovaly sociální postavení nositele a prokazovali se jimi mimo jiné i poslové královského dvora.

Cena: na dotaz