OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Prodávající

Petr Mazna
Nad Pískovnou 20, Praha 4 – Krč, 140 00

IČ: 71692479

telefon: +420 604 823 863
e-mail: petr.mazna@primitivniumeni.cz
bankovní spojení: 261201687/5500 (Raiffeisenbank)

Prodejní galerie

Kutná Hora, Palackého náměstí 98/19
otevírací doba: po předchozí domluvě

Obecné informace

Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Oznámení k EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všechny nabízené předměty si lze prohlédnout a zakoupit v naší kamenné galerii v centru Kutné Hory.

Způsob dodání a náklady na dodání zboží

Kupující může využít následujících způsobů dodání zakoupeného zboží:

osobní odběr: zdarma
zásilkovou službou (Česká pošta): cena závisí na hmotnosti a rozměrech předmětu

Cena a způsob platby

Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání zboží, uvedené ceny jsou konečné.

Kupující může využít následujících způsobů platby za zakoupené zboží:

  • v hotovosti (při převzetí osobně nebo zaslání zboží na dobírku)
  • bankovním převodem

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky je bez sankce, pokud objednávka nebyla ještě expedována. V případě že objednávka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši nákladů na odeslání zboží.

Nepřevzetím objednávky zaslané na dobírku znamená porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího, prodávající má právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši nákladů na odeslání zboží.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

  • objednané zboží se nepodařilo dohledat
  • cena zboží se výrazným způsobem změnila, nebo byla chybně stanovena

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Odstoupení od smlouvy musí být provedené písemně a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz (včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího, případně adresy kupujícího).

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním balení a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od data účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Záruka

Prodávané zboží je zboží použité, mírné opotřebení zboží odpovídající jeho stáří není v popisu uváděno. Předměty vystavené v naší galerii nejsou nové a častokrát sloužily dlouhou dobu svým původním majitelům, mohou tedy nést stopy opotřebování (patina, odřená barva) a vysychání (praskliny), či stopy po přítomnosti ve dřevě žijících druhů hmyzu. Všechny nabízené objekty preventivně stráví 48 hodin v -20°C a/nebo jsou, což vede k důkladné terminaci všech vývojových stadií dřevokazných organismů. Stav jednotlivých artefaktů je podrobně dokumentován fotografiemi a uveden v jejich popisu. V souladu s § 619 Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník) neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.V případě, že se v průběhu záruční doby (u použitého zboží je záruka 12 měsíců) vyskytne vada, má Kupující, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

  • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

  • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to v Prodejní galerii v Kutné Hoře nebo elektronicky či písemně (veškeré kontakty jsou uvedeny výše).

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům.

Soubory cookies

Co jsou soubory cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. pomocí nich měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Důvod používání

Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K používání dalších souborů cookie nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Používáme soubory cookie Google Analytics (_ga, _gid a _gat) k měření chování návštěvníků webu s expirací 1 minuta, 24 hodin a 2 roky.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).