NÁDOBKA

Egypt, Radžedefův pyramidální komplex, Gíza, cca 2528–2520 před n. l.

pálená hlína, výška 5,5 cm

Provenience: stará slovenská sbírka

Tato nádobka byla součástí výbavy provázející zesnulého do zásvětí.

Cena: 5 000 Kč

Dotazy?