Category
Sold

KÁMEN “JE”

Dani, Západní Papua, ranné 20. století či starší

břidlice, rostlinná vlákna, 58 cm na výšku

Provenience: italská sbírka

Lit.: Culture of Stone: Sacred and Profane Uses of Stone Among the Dani, O. W. Hampton (1999)

Kameny “je” byly důležitými objekty vyjadřujícími společenskou prestiž a postavení jednotlivce. Používaly se také pro placení věna rodině nevěsty, jako dary při narození, iniciaci, pohřbu a v rozmanitých směnných obchodech. Kameny mohly býti obdařeny nadpřirozenou mocí a hostit duši zemřelého předka. 

Cena: PRODÁNO

Dotazy?