Kostěná soška ženy

Římská říše, 1. – 2. století n. l., v. 7 cm

kost

Provenience: německá sbírka (Heidelberg)

Soška ženy s odhaleným poprsím, pravděpodobně amulet nebo votivní předmět.

Cena: 25 tis

Category
Ancient world, Current offer, Recent acquisitions