NÁDOBKA

Baktrie (dnešní sev. Afghánistán), 13. – 19. století, š. 8 cm

steatit či chlorit

Provenience: získáno v 80. letech 20. stol. v Ulánbátaru

Lit.: Bactria. An Ancient Oasis Civilization from the Sands of Afghanistan, G. Ligabue & S. Salvatori (1988)

Zajímavá nádobka pocházející z oblasti někdejší Baktrie.

Odborníci se přiklání k názoru, že takovéto nádobky sloužily pravděpodobně k uchovávaní pohřebních darů
a/nebo sloužily jako nádobky na kosmetické přípravky.

Cena: PRODÁNO

Dotazy?