Píšťala kangling

Tibet, rané až střední 20. stol., v. 31 cm

lidský femur, polodrahokamy (tyrkys, chrysopras, korál a další), kovové pláty (?stříbro)

Provenience: získáno v Tibetu v 70. letech 20. století

Lit.: The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols, R. Beer (2003)

Bohatě zdobená rituální píšťala kangling.

O zvuku vyluzovaném flétnou kangling se říká, že potěší ucho bohů a zároveň nažene strach zlým duchům. Flétna je, spolu s bubínkem damaru, používána zejména praktikujícími duchovní odnože tibetského buddhismu zvanou Čö. Za nejmocnější je považován nástroj zhotovený z levého femuru šestnáctileté bráhmanské dívky. Pravá stehenní kost bráhmanského chlapce stejného věku je druhá nejúčinnější, následovaná femurem ze zavražděné osoby, femurem z osoby, která zemřela náhle a konečně femurem osoby, jenž skonala působením nakažlivé choroby. Stehenní kosti lidí zemřelých přirozenou smrtí byly pro účely ovládání duchů a elementálů shledány neúčinnými.

Duchovní praxe Čö se snaží o rozseknutí dualistického egoismu a sebelásky technikou, při níž si adept vizualizuje vlastní tělo s odťatými údy, jak je předkládáno bohům a duchům. Tato mocná praxe je tradičně vykonávána v noci na opuštěném místě, nejlépe na místě s rozkládajícími se mrtvými těly (charnel ground).

Cena: na dotaz

Category
Archive, Sold