Římská mramorová mísa na úlitby bohům – patera

Římská říše, 1. – 3. století n. l., průměr 21 cm

mramor, inkrustace

Provenience: pozůstalost hraběte Ivana Nemese de Hidvég, slovenská sbírka (Bratislava)

Cena: 38 tis

Category
Archive, Sold