DESKA GOPE

Papuánský záliv, střední 20. století či starší

dřevo, pigmenty, 167 cm na výšku

Provenience: Tod Barlin (Sydney)

Lit.: Embodied Spirits: Gope Boards from the Papuan Gulf, V. L. Web (2016)

Působivě ztvárněné deskové zobrazení ducha – gope.

Oblast Papuánského zálivu je obývána řadou kulturně odlišných kmenových společenství, v jejichž uměleckém projevu lze vysledovat určité jednotící prvky. Jedním z nich je výskyt plochých, víceméně oválných skulptur, z jedné strany zdobených stylizovanou anthropomorfní postavou vyvedenou v nízkém reliéfu. V těchto dřevořezbách přebývali jednotliví mocní duchové (imunu), kteří majitelům předmětu poskytovali ochranu a jejich nepřátelům naopak újmu. Desky byly umístěny v posvátné části mužského domu v blízkosti lebek předků a trofejí z válek a lovu.

Cena: prodáno