Category
Sold

NÁDOBA

Mayové, Guatemala, 500 – 800 n. l.

hrnčina, 12,5 cm na výšku

Provenience: americká sbírka

Lit.: Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky, Kostičová, Z. M. et al. (2011)

Rituální nádoba z hnědé hlíny zdobená vrásčitou mužskou tváří – pravděpodobně vyobrazením boha ohně Tohila. 

Mýtus uvedený v mayské knize Popol Vuh vypráví o cestě kmene Quiché a jejich bohů do zaslíbeného Tulanu. Když dorazí na místo, kde spolu s ostatními mayskými kmeny očekávají zrození prvního slunce, je chladné počasí a všem je zima. Naštěstí bůh Tohil vyčaruje první oheň a daruje ho Quichéům pod podmínkou, že se stane jejich hlavním bohem. Bohužel pak přijde silný liják a oheň zcela uhasí. Tohil tedy opět zapálí quichejský oheň, ale ostatní kmeny stále trpí zimou a přijdou ke Quichéům prosit o oheň. V té chvíli se však Quichéům zjeví posel z podsvětí a radí jim, že by se nejprve měli poradit s Tohilem, co mají výměnou za oheň žádat. Quichéové tak učiní a Tohil nařídí, že žadatelé musejí rozevřít svou náruč bohu. Ostatní kmeny s tímto návrhem souhlasí a tím si určí svůj další osud – Tohil totiž požaduje lidské oběti.

Mayové vytvořili pravděpodobně nejpokročilejší kulturu obývající mesoamerický region. Pozůstatky po jejich osídlení byly mimo jiné nalezeny na celém Yucatánském poloostrově (dnešní Mexiko) a částečně také na území současného Hondurasu, Belize a Guatemaly. Mayská říše netvořila jednotný celek, ale byla spíše souhrnem malých městských států, které mezi sebou skoro neustále válčily, avšak sdílely velmi podobnou kulturu, náboženství a do určité míry i jazyk. Jejich civilizace dosáhla vrcholu v tzv. Klasickém období (cca 250 až 900 n.l.), kdy Mayové vyvinuli písmo, založili svá největší města (Tikal, Palenque a Copán) a dosáhli velkého pokroku na poli matematiky a astronomie. Stejně jako ostatní mesoamerické kultury se jejich říše definitivně rozpadla po příjezdu Španělů, ale již dlouho předtím (přibližně mezi roky 800 až 950 n. l.) přestali být dominantní silou regionu. Podle teorie založené na analýze množtví srážek v oblastech okolo největších mayských sídlišť se zdá, že důvodem jejich úpadku bylo vykácení okolních pralesů vedoucí v důsledku ke klimatickým změnám a dlouhým obdobím sucha.

Cena: PRODÁNO

Dotazy?