Category
Archive, Sold

Strážní socha – hampatong

Dajakové, Borneo, rané 20. stol., v. 82,5 cm

dřevo, lišejník, organické materiály

Provenience: rakouská sbírka (Vídeň), americká sbírka (New York)

Strážní socha v podobě ženského předka.

Mnoho skupin Dajaků vyřezávalo dřevěné strážní sochy předků, obecně nazývané hampatong. Jejich vzhled a specifické funkce a použití se liší v závislosti na etnické skupině. Sochy hampatong bývaly umístěny před vchodem do dajackého mužského domu (longhouse), středobodem života vesnice, ale i na jiných místech kde by se mohli objevit zlovolní duchové, např. ve svatyních tajahan (malé posvátné oblasti, kde probíhaly obřady spojené s lovem hlav), či před příbytkem náčelníka.

Cena: na dotaz