Strážní soška

západní Nepál, rané 20. stol., v. 33 cm

dřevo

Provenience: holandská sbírka (Maastricht)

Zajímavě stylizovaná soška sedícího strážce s rukama sepjatýma v typické pozici pozdravu namaste.

Příslušníci kmenů žijící v odlehlých horských údolích západního Nepálu umisťují tyto postavy strážců u vchodů do svatyní, v obydlích, na křižovatkách cest, na nebezpečných místech v horách, na střechách domů apod., aby je chránily před zlými silami, démony, nemocemi, neplodností a dalším nebezpečím.

Cena: na dotaz

Category
Asia, Current offer