Category
Sold

NÁDOBA

Čimuánská civilisace, Peru, cca 1200 až 1470 n. l.

keramika, 23 cm na délku

Provenience: americká sbírka (získána v 60. letech 20. stol.)

Lit.: The Incas and Their Ancestors, Moseley M. E. (2001), Art of the Andes, R. R. Stone (2012), The Ancient Civilizations of Peru, A. J. Mason (1991)

 

Nádoba se dvěma komorami stylizovaná do podoby lachtana. Tento mořský predátor se u pobřežních peruánských kultur těšil velké úctě, byl jakousi obdobou v tamější oblasti se nenacházejícího jaguára.   Jedná se o tzv. hvízdající nádobu, kde foukání do hubičky po naplnění tekutinou vyluzuje určitý tón. Názory na použití těchto předmětů se různí, mohlo jít o světské i rituální objekty, ale i hudební nástroje.

Čimuánci vytvořili největší a nejmocnější jihoamerickou říši před příchodem Inků zvanou podle svých obyvatel Čimor. Stavěli velkolepá města a rozsáhlé zavlažovací systémy, s jejichž pomocí přetvářely poušť v úrodná pole. Středem říse bylo největší jihoamerické město své doby Čan Čan s rozlohou přes 20 km2  a 40-50 000 obyvateli. Pomocí síly a diplomacie čimuánci dali vzniknout politické jednotce, která ve dnech své největší slávy (1350-1470) ovládala asi 1000 km dlouhý pás peruánského pobřeží. Čimuánští umělci tvořili znamenité objekty z textilu, zlata, stříbra a měděných slitin a byli i vynikajícími keramiky. Království Čimor dlouho soupeřilo s Inky, avšak kolem roku 1470 mu nakonec podlehlo. Čimuánská říše byla začleněna do Incké říše a poslední panovník byl odvezen do Cuzka, kde žil jako zajatec. Inkové vstřebali mnoho prvků rozvinuté čimuánské kultury, včetně jejich politického uspořádání, zavlažovacích systémů, konstrukce cest a silnic a uměleckých postupů a znaků. Informace o čimuánské mytologii pochází hlavně ze záznamů Inků a španělských kronikářů. Uctíván byl bůh Stvořitel Ai Apaec a bůh moře Ni. Pravděpodobně nejvýznamnějším členem pantheonu byla ovšem bohyně Měsíce Si.

Cena: PRODÁNO