Category
Sold

NÁDOBA

Sicánská civilisace, Peru, cca 750 – 1375 n. l.

keramika, 17 cm na výšku

Provenience: americká sbírka (získána v 60. letech 20. stol.)

Lit.: Who were the Sicán? Their Development, Characteristics and Legacies, I. Shimada (2009)

Nádoba s motivem hodnostáře zdobeného čelenkou z peří a ušními disky. Jedná se o tzv. hvízdající nádobu – foukání do hubičky po naplnění tekutinou vyluzuje určitý tón. Názory na použití těchto předmětů se různí, mohlo jít o světské i rituální objekty, ale i hudební nástroje.

Černá a šedá keramika byla zhruba do roku 900 n. l. v andské oblasti vzácná, její produkci na vysoké úrovni počali právě příslušníci Sikánské civilisace a velké oblibě se těšila po celém peruánském pobřeží až do španělské conquisty. V ikonografii jejich umělecké tvorby dominuje postava hlavního sicánského božstva, s charakteristickou tváří čtvercového či lichoběžníkového tvaru a očima tvaru kapek. V tvorbě je rozšířený také motiv vládce/příslušníka vládnoucí elity s viditelnými znaky Božstva (mandlovité oči apod.), který ztělesňoval jeho pozemské alter ego. Sicánci byli vynikajícími keramiky, kovotepci a kovolitci a řadou inovací tyto techniky dovedli k dokonalosti. Následující kultury (Čimuánci, Inkové) jejich technologické postupy bez větších změn jen převzali. 

Cena: PRODÁNO

Dotazy?